Brothers Across Borders - Svenska | Om
342
page-template-default,page,page-id-342,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Filmen ”Brothers Across Borders” är en interaktiv film som utspelar sig i Syrien och Turkiet. Den berättar på ett engagerande och fängslande sätt om levnadsförhållandena för människorna som bor i dessa områden och de val de tvingas göra. Filmen är producerad av Laban Stories för Röda korset som en del av Madad-projektet.

 

Brothers Across Borders är till för skolbarn och skolelever från 12 till 17 år, och den kombinerar en visuell berättelse med spel som består av flera val och beslutstagande. Detta gör att eleverna får uppleva en syrisk flyktings liv när filmen tar dem till riktiga platser i Syrien och Turkiet. På så vis får de uppleva verkliga händelser snarare än att höra om dem via nyheter och andrahandskällor.

 

Med detta material vill vi utmana eleverna att ställa frågor, vara nyfikna och reflektera. Det är vår förhoppning att materialet både ska bidra till ökad förståelse för människor som lever i situationer som denna och inspirera eleverna till att göra något för att hjälpa och stötta andra medmänniskor.

Om Röda korset och Röda halvmånen

 

Den internationella organisationen Röda korset och Röda halvmånen är världens störta humanitära nätverk. Organisationen är neutral och opartisk, och ger skydd och hjälp till människor som drabbats av katastrofer och konflikter. Organisationen består av nästan 100 miljoner medlemmar, volontärer och stödjande i 190 nationella föreningar. Den har tre huvuddelar:
– Internationella rödakorskommittén (ICRC)
– Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC)
– 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar

 

Som partners stöder de olika medlemmarna i organisationen områden så att de kan bli starkare och säkrare genom en rad utvecklingsprojekt och humanitära aktiviteter. Organisationen arbetar i samarbete med regeringar, donatorer och andra hjälporganisationer med att bistå utsatta människor runt om i världen. ICRC, federationen och de nationella föreningarna är självständiga organ. Var och en har sin egen individuella status och har ingen auktoritet över de andra.

 

 

Om Madad

 

”Madad” är ett arabiskt ord och betyder ”att hjälpa tillsammans”. Projektet finansieras av Madad-fonden (EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien).

 

Projektet är ett samarbete mellan 15 Röda korset- och Röda halvmånenföreningar: IFRC, Egyptiska Röda halvmånen, Franska Röda korset, Tyska Röda korset, Irakiska Röda halvmånen, Jordanska Röda halvmånen, Libanesiska Röda korset, Nederländska Röda korset, Norska Röda korset, Palestinska Röda halvmånen, Spanska Röda korset, Svenska Röda korset, Schweiziska Röda korset, Turkiska Röda halvmånen, samt Danska Röda korset som även är koordinator.

 

Madad-fonden levererar ett samordnat svar från EU på krisen i Syrien genom att rikta in sig på långsiktiga behov när det gäller ekonomi, utbildning, skydd och levnadsförhållanden. Dess medel är öronmärkta för de syriska flyktingar som lever i angränsande länder som Jordanien, Libanon, Turkiet, Egypten och Irak och de värdsamhällen som är djupt påverkade av den stora mängden flyktingar. Fonden stöds av 23 donatorer, EU-kommissionen och flyktingfaciliteten för Turkiet.

 

”Brothers Across Borders” är en interaktiv fiktiv film där användaren kan styra handlingen själv. För att skapa en spännande, lärorik upplevelse stämmer handlingen inte alltid helt med verkligheten. Exempelvis följer Turkiska Röda halvmånen alltid upp de fall där en flykting inte kan komma i kontakt med familjemedlemmar.