Brothers Across Borders - Norsk | Lærerhåndbok
414
page-template-default,page,page-id-414,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Slik jobber du med læremateriellet

 

Filmen «Brothers Across Borders» kan ses og diskuteres på egen hånd.

 

 

Lærerhåndbok

 

Lærerhåndboken er et frivillig supplement som tar deg dypere inn i filmen og beslektede emner. Håndboken er strukturert slik at lærere kan velge ut spesifikke oppgaver, jobbe tverrfaglig, samt sette sammen kurs og temauker. Alle temaer og oppgaver kan arbeides med separat, men eleven vil få et bredere perspektiv ved å jobbe med mer enn ett emne.

 

Første del av leksjonene består av tilfeller som er tett relatert til filmen. I disse oppgavene bruker elevene spesifikke scener, rollefigurer eller situasjoner i arbeidet. Andre del introduserer et bredere utvalg av oppgaver, som fokuserer på ulike temaer som filmen berører. Den estimerte tidsbruken for hver leksjon kan variere fra klasse til klasse.