Brothers Across Borders - Norsk | Om
654
page-template-default,page,page-id-654,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Filmen «Brothers Across Borders» er en interaktiv film med handlingen lagt til Syria og Tyrkia. Gjennom en engasjerende og fengende historie, forteller den om forholdene folk i disse områdene lever under, og om valgene de må ta. Filmen er produsert av Laban Stories på vegne av Røde Kors, som en del av Madad-prosjektet.

 

Brothers Across Borders er laget for skoleelever fra 12 til 17 år. Filmen kombinerer visuell historiefortelling med spill, hvor du må ta svare på flervalgsspørsmål og ta beslutninger. Dette gjør det mulig for elevene å oppleve hvordan livet til en syrisk flyktning kan være. Handlingen i Filmen er lagt til faktiske steder i Syria og Tyrkia. På denne måten får elevene oppleve reelle situasjoner i stedet for å høre om dem fra nyhetene og sekundærkilder.

 

Vi ønsker med dette materialet å utfordre elevene til å være nysgjerrige, stille spørsmål og reflektere. Vi håper at materialet bidrar til å øke forståelsen overfor de som lever i situasjoner som dette, samt at elevene inspireres til å hjelpe og støtte medmennesker.

Om europeisk trustfond opprettet som respons på den syriske krisen:

Dette prosjektet er finansiert av europeisk trustfond opprettet som respons på den syriske krisen (EU Madad fund). «Madad» er arabisk for «å hjelpe sammen».

 

Prosjektet er et samarbeid mellom 15 Røde Kors- og Røde Halvmåne-organisasjoner: IFRC, Egyptisk Røde Halvmåne, Fransk Røde Kors, Tysk Røde Kors, Irakisk Røde Halvmåne, Jordansk Røde Halvmåne, Libanesisk Røde Kors, Nederlandsk Røde Kors, Norges Røde Kors, Palestinsk Røde Halvmåne, Spansk Røde Kors, Svensk Røde Kors, Sveitsisk Røde Kors, Tyrkisk Røde Kors, og koordineres av Dansk Røde Kors.

 

Siden etableringen i desember 2014, er en betydelig andel av EUs bistand for å hjelpe syriske flyktninger og støtte Syrias naboland med håndteringen av flyktningkrisen, gitt gjennom Madad-stiftelsen. Madad-stiftelsen mobiliserer sitt budsjett fra EU-budsjettet og bidrag fra bidrag fra 22 medlemsland samt Tyrkia.

 

Den styrker en integrert bistand fra EU som respons på krisen, og fokuserer på langsiktig motstandskraft og behov for selvstendighet hos syriske flyktninger og på samme tid lette trykket på vertssamfunnene og deres administrasjoner i naboland som Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

 

Stiftelsens programmer støtter grunnutdanning og barnevern, yrkesopplæring og høyere utdanning, økonomiske muligheter og sosial stabilitet, bedre tilgang til helsetjenester, forbedret infrastruktur for vann og avløp, så vel som bistand til selvstendighet, kvinnefrigjøring og bekjempelse av kjønnsbasert vold.

 

 

Om Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen

 

Den Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen er verdens største humanitære nettverk. Bevegelsen er nøytral og upartisk, og tilbyr beskyttelse og hjelp til personer som er berørt av katastrofer og konflikter. Bevegelsen består av nesten 100 millioner medlemmer, frivillige og støttespillere i 190 nasjonale foreninger. Den består av tre hoveddeler:
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).
Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).
190 medlemsstyrte Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger.

 

Gjennom et bredt utvalg av prosjekter og humanitært arbeid, bidrar medlemmene som partnere til at bevegelsen vokser seg sterkere og sikrere. Bevegelsen jobber også i samarbeid med regjeringer, sponsorer og andre hjelpeorganisasjoner for å hjelpe sårbare mennesker i hele verden. ICRC, forbundet og de nasjonale foreningene er uavhengige organer. Hvert organ har sin egne individuelle status og har ingen autoritet over de andre.

«Brothers across borders» er en interaktiv fiksjonsfilm hvor seeren kan kontrollere handlingen. For å skape en fengende læringsopplevelse, er ikke handlingen alltid helt i tråd med virkeligheten. Tyrkisk Røde Kors vil eksempelvis alltid følge opp saker hvor flyktninger ikke kommer i kontakt med savnede familiemedlemmer.