Brothers Across Borders - Nederlands | Over
658
page-template-default,page,page-id-658,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

De film ‘Brothers Across Borders’ is een interactieve film die zich afspeelt in Syrië en Turkije. Op een indrukwekkende en fascinerende manier toont de film in welke omstandigheden mensen in dit gebied leven en welke keuzes ze moeten maken. De film is geproduceerd door Laban Stories voor het Rode Kruis als onderdeel van het Madad-project.

 

Brothers Across Borders werd gemaakt voor leerlingen van 12 tot 17 jaar. De film combineert een verhaal met spelelementen, waarbij leerlingen beslissen wat het hoofdpersonage verder moet doen. De leerlingen krijgen echte locaties in Syrië en Turkije te zien en ondervinden zelf wat het betekent om een Syrische vluchteling te zijn. Zo horen ze niet alleen verhalen uit het nieuws of informatie die via via werd doorgegeven, maar ervaren ze zelf hoe het is om je in zulke situaties te bevinden.

 

Met dit materiaal willen we de leerlingen uitdagen om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en na te denken. We willen met dit materiaal meer begrip creëren voor mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden. Daarnaast hopen we dat we de leerlingen ertoe kunnen aanzetten deze mensen te helpen en te ondersteunen.

Over regionaal trustfonds van de Europese Unie als reactie op de Syrische crisis:

Het project wordt gefinancierd door het regionaal trustfonds van de Europese Unie als reactie op de Syrische crisis (EU Madad fund). ‘Madad’ is een Arabisch woord dat betekent ‘elkaar helpen’.

 

Het project is een samenwerking tussen 15 Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen: IFRC, Egyptische Rode Kruis, Franse Rode Kruis, Duitse Rode Kruis, Irakese Rode Kruis, Jordaanse Rode Kruis, Libanese Rode Kruis, Nederlandse Rode Kruis, Noorse Rode Kruis, Palestijnse Rode Kruis, Spaanse Rode Kruis, Zweedse Rode Kruis, Zwitserse Rode Kruis, Turkse Rode Kruis en wordt gecoördineerd door het Deense Rode Kruis.

 

Sinds de oprichting, in december 2014, wordt een aanzienlijk deel van de steun van de EU om Syrische vluchtelingen te helpen en de buurlanden van Syrië te ondersteunen de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, verstrekt via het EU-trustfonds. Het trustfonds haalt zijn budget uit de EU-begroting en bijdragen van 22 EU-lidstaten en Turkije.

 

Het versterkt een geïntegreerde EU-hulprespons op de crisis en richt zich primair op de veerkracht op langere termijn en moet de zelfredzaamheid van Syrische vluchtelingen vergroten, en tegelijkertijd de druk op gastgemeenschappen en hun administraties in buurlanden zoals Irak, Jordanië, Libanon en Turkije verlichten.

 

De programma’s van het Trustfonds ondersteunen basisonderwijs en kinderbescherming, beroepsopleiding en hoger onderwijs, economische kansen en sociale stabiliteit, betere toegang tot gezondheidszorg, verbeterde water- en afvalwaterinfrastructuur, evenals ondersteuning voor veerkracht, versterking van de positie van vrouwen en het bestrijden van gender gerelateerd geweld.

 

 

Over het Rode Kruis

 

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire noodhulporganisatie deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld: de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Dit netwerk bestaat uit:

 

  • 190 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen
  • De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC)

De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) is het overkoepelende orgaan van alle 190 nationale Rode Kruisverenigingen, waaronder het Nederlandse Rode Kruis. De IFRC coördineert de hulpverlening bij grote natuurrampen.

  • Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) verleent hulp in conflictgebieden. Het ICRC is van oudsher de hoeder van het humanitair oorlogsrecht en de grondlegger van de Conventies van Genève. Het ICRC is hierdoor dé neutrale tussenpersoon in gewapende conflicten.

 

Allemaal met één doel: hulp aan mensen in nood.

‘Brothers Across Borders’ is een interactieve fictiefilm waarbij de kijker zelf kan beslissen wat er gebeurt. Om een interessante leerervaring te creëren, komen sommige gebeurtenissen niet helemaal overeen met de realiteit. Zo zal de Turkse Rode Halve Maan een zaak van een vluchteling die in contact wil komen met een vermist familielid altijd opvolgen.